Name:
Location: Espoo, Finland

Saturday, May 14, 2005

Vuoden 2003 sodan seuraukset Irakissa

Yhdistyneet Kansakunnat on todennut, että
 • Irakin sodassa kuoli 24000 (18000-29000) irakilaista mukaanlukien siviiliuhrit.
  • 12 % uhreista oli alle 18 vuotiaita.
 • Sodanjälkeinen työttömyys oli 18 %
 • 85 %:lla kotitalouksista oli vaikeuksia saada sähköä
 • 29 %:lla talouksista oli omat sähkögeneraattorit
 • Vain 54 %:lla talouksista oli puhdasta vettä
 • Vain 37 %:lla talouksista oli yhteys viemäriverkostoon
 • Irakissa on ihmisiä 27 miljoonaa ja heistä alle 15 vuotiaita on 39 %
 • 47 % naisista on lukutaidottomia
 • Lapsista 23 % On aliravittuja
Via Stambord

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page