Name:
Location: Espoo, Finland

Thursday, May 12, 2005

Työttömät ja vanhukset

Samanaikaisesti kun maassamme oli maaliskuussa 2005 219000 työtöntä, kamppailivat terveyskeskukset, vanhainkodit ja kotisairaanhoito vanhusten palvelujen parissa. Kodinhoitajilla on niin kiireinen työ, ettei heillä ole aikaa esim. siivota vanhusten asuntoa. Siivouspalvelut ostetaan erikseen.
Nyt pitäisi valtakunnallisella ja kunnallisella tasolla organisoida näistä työttömistä henkilöistä sekä laitoksissa että kotona oleville vanhuksille apujoukkoja. Luonnollisesti kaiken pitää perustua vapaaehtoisuuteen.
Porkkanana voitaisiin käyttää esimerkiksi loppumassa olevan ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan jatkumista, jos ko. työtön osallistuu tällaiseen vanhustenhoitotyöhön.
On hölmöläisten hommaa, että terveet, työkykyiset nuoret ja keski-ikäiset naiset ja miehet kuluttavat aikaansa työttöminä ja samanaikaisesti leikataan vanhusten hoidon palveluja rahapulan vuoksi.

Ovatko poliittiset päättäjämme ja virkamiehemme niin rähmällään yritysjohtajien ja firmojen suuntaan, että työttömiä käytetään ainostaan tasaamaan suhdannevaihteluissa työvoiman tarvetta vaikka julkisen sektorin puolella löytyisi todella tärkeitä ja humaaneja työkohteita.
EU:n alueella palvelusektori tuottaa 70 % bruttokansantuotteesta. Suomessa ehkä haikaillaan liikaa teknokratian perään hyvinvoinnin nostajana. Hyvin sairaat henkilöt sekä heikkokuntoiset vanhukset tarvitsevat huolenpitoa, auttavia käsiä ja ymmärtävää mieltä.
(Ehkä täysautomaattinen robottipölynimuri kykenee yhdistämään teknologian sekä palvelun)

6 Comments:

Blogger Toni said...

Olet ymmärtänyt täysin väärin.

Eivät kapitalistit Suomessa pidä ihmisiä työttöminä, vaan ay-liike. Kyllä kapitalistit palkkaisivat vaikka alkoholisteja, jos voisivat maksaa sen verran palkkaa kuin työntekijä tuottaa. Näinhän he vielä 80-luvulla tekivätkin.

Ay-liike vain 90-luvun laman myötä nosti ja nosti minimipalkkoja, kunnes heikoimmin tuottavien rahallinen panos firmoihin laski paljon minimipalkkojen alle. Tämän takia Suomessa on työttömyyttä.

11:49 PM  
Blogger P.Nykanen said...

Toni,tulkitsen kirjoituksesi siten, että vastustat ajatustani työttömien työpanoksen käyttämisestä vanhusten ja heikkojen hoitoon. Voitko esittää moraalisen päättelyketjun, johon väitteesi perustuu. Ehkä olet halukas poistamaan työttömyyspäivärahankin.

7:15 AM  
Blogger JM said...

Toivottavasti työttömien yhteiskuntatakuu ja satsaukset matalapalkka-aloihin, (joita tosin ei taida tullakaan) auttaisivat tekemättömien töiden ja työttömien kohtaamisessa.
Syrjäytynyt pitkäaikaistyötön ei välttämättä ole sopiva vanhusten auttaja, mutta työttömien joukossa sellaisiakin varmasti on.
Ammattiyhdistysliikkeestä saa kyllä sen kuvan, että ajetaan työssäkäyvien etuja ja unohdetaan työttömät, muuten paitsi korupuheissa.

8:13 AM  
Blogger Toni said...

Ymmärrän tietysti sosiaaliturvan ja idean, jonka mukaan julkisen vallan tulisi taata tietty peruselintaso ihmisille.

En kuitenkaan hyväksy ideaa, jonka mukaan henkilöllä saatuaan rahaa olisi jonkinlaisia velvoitteita julkista valtaa kohtaan, esimerkiksi työskentelemään vanhustenhoidossa, asepalveluksessa, tai "etsimään aktiivisesti töitä".

Tällöinhän kyseessä ei suinkaan ole sosiaaliturva, vaan työllistäminen, ja vieläpä kovin epäinhimillisin ehdoin: julkinen valta viestii, että henkilö saa kuolla nälkään, mikäli ei tee määrättyä työtä.

Lisäksi työttömätkin kyllä keksivät itselleen varmasti parhaana pitämiään tehtäviä. Mikäli työnhakemiseltaan kerkeävät, he voivat vaikka maalata tauluja tai haravoida lehtiä takapihaltaan. Vaikka heidän ei annettaisikaan työllistyä työmarkkinasääntelyn takia, he kuitenkin varmasti itse ovat parhaita henkilöitä päättämään, miten hyödyttävät itseään ja muita - tokihan se työtön voi vaikka niitä taulujaankin myydä sitten muiden iloksi.

Ja joka tapauksessa kysymys siitä, onko meillä sosiaaliturva, on täysin eri kysymys siitä, saisivatko työttömät ottaa matalapalkkaisenkin työpaikan vastaan, mikäli niin haluaisivat. Työmarkkinasääntely kannattaisi tietenkin joka tapauksessa poistaa, jotta epäinhimillisestä työttömyydestä päästäisiin eroon, oli sosiaaliturvaa tai ei.

11:42 AM  
Blogger P.Nykanen said...

Tonille.
Kai hyväksyt sen, että työtön vapaaehtoisesti menee vanhuksia ajuttamaan. Nythän meillä järjestetään valtion rahoilla mitä ihmeellisimpiä kursseja, joiden suurin hyöty on se että kurssin pitäjä työllistyy.
Kunnat ja valtio kiristävätvanhusten palveluja saadakseen näille työttömille maksettua heidän toimeentulonsa. Minusta tässä jokin mättää.

12:47 PM  
Anonymous Väinö said...

Mitä tulee kapitalisteihin, niin kapitalistit eivät ole lähtökohtaisesti yhteiskunnallisia hyväntekijöitä. Motivaatio on omien raha- ja valtaresurssien kasvattamisessa. Mainittakoon vielä erityisesti, että tarkoitus ei ole esimerkiksi työllistää, vaan paremminkin teettää työt mahdollisimman halvalla, mikä periaate ei tosin tunnu koskevan ylintä johtoa. Osingot tuntuvat olevan myös erityissuojeluksessa, sellaista puhetta ei juuri kuule, että osingoista pitäisi säästää.

Ylläoleva tasapainottavana kommenttina aikaisemmin esille nousseeseen ammattiyhdistysliikkeen kritiikkiin. Työttömyys on soppa, jonka keittämiseen on osallistunut useampi kokki.

Sinänsä on järjetöntä, että työkykyiset ja haluiset ihmiset eivät saa työtä, kun tekemätöntä työtä on Suomi pullollansa. Tämä ei ole oikein veronmaksajia kohtaan, palveluja vaille jääviä kohtaan, eikä työttömiä kohtaan. Ihmisillä on oikeus kuulua yhteiskuntaan ja osallistua sen rakentamiseen omalla panoksellaan. Työttömien käytön ei tarvitsisi johtaa palkka-aleeseen, jos työttömien tekemä työmäärä mitoitettaisiin suhteessa työttömyyskorvaukseen. Tapauskohtaisesti voisi esimerkiksi riittää kahdeksan tuntia työtä viikossa. Ihmiset voisivat myös itse varsin pitkälle valita, mihin oman työpanoksensa haluaisivat antaa.

Tässä olisi oiva tavoite niin poliitikoille, virkamiehille, kapitalisteille kuin ammattiyhdistysliikkeellekin. Miksei samalla koko kansalle. Ei kaiken pidä lähteä organisaatioiden ylärakenteista. Eikä monet asiat lähdekään, jos ei jotain tapahdu myös ruohonjuuritasolla.

7:17 PM  

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page