Name:
Location: Espoo, Finland

Tuesday, May 17, 2005

Työeläkeyhtiöt

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen johtaja Pasi Holm toivoo HS Vieraskynäpalstalla B5 17.5.05 suomalaisten työeläkeyhtiöiden sijoittavan enemmän varoja kotimaisiin yrityksiin.
  • Työeläkeyhtiöiden koko sijoituskanta on 90 miljardia euroa eli lähes kaksi kolmasosaa Suomen vuotuisesta bruttokansantuotteesta. Vuosien 2000 ja 2004 välillä eläkeyhtiöiden sijoituskanta nousi 22 miljrdia euroa.
  • Kaksi kolmasosaa kotimaisten työeläkeyhtiöiden varoista on sijoitettu ulkomaisiin kohteisiin Holmin mukaan.
  • Vuosina 2002-2004 oli Suomessa investointien osuus bruttokansantuotteesta 18,5 %.
19.5.05 Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Esa Swanljung kommnetoi HS:ssa sivulla B3 Holmin tekstiä.
Swanljung kertoi Suomen valtion maksaneen velkojaan ja vastaavalla summalla on ostettu EU-maiden joukkokirjalainoja. Siksi kotimaisten sijoitusten osuus on vähentynyt.
Kommenttini: Olisi kiva tietää yksilöidysti, mihin työeläkeyhtiöiden rahoja on sijoitettu.
Swanljung perustelee työeläkemaksujen yliperintää sillä, että suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle tarvitaan puskurirahastoja. Nykyisen lainsäädännön mukaan työeläkeyhtiö saa sijoittaa osakkeisiin varoistaan 25 %. Swanljung olisi halukas nostamaan luvun 30-40 prosenttiin. Euroopan suurimmat eläkerahastot sijoittavat jopa 70 prosenttia varoistaan osakkeisiin.
Telan jäsenyhdistysten sijoituskanta oli maaliskuussa 2005 91 miljardia euroa.
Kommenttini: Onko kuitenkin syy eläkemaksujen korotuksiin viime vuosina se, että maksettuja eläkerahoja on makuutettu huonosti tuottavissa kohteissa eikä ole päästy kunnolla hyödyntämään Suomessa ja muualla tapahtunutta taloudellista nousua viime vuosikymmeninä. Asettuisin tässä Swanljungin kannalle. Työeläkeyhtiöiden pitäisi pystyä sijoittamaan rahansa arvonsa säilyttäviin osakkeisiin ja välttämään "roskapapereita".
Kun globalisaation seurauksena teollinen tuotanto yhä enemmän karkaa halvan työvoiman maihin, jää rikkaille länsimaille mahdollisuudeksi ostaa näiden yritysten osakkeita, jolloin ne pääsevät hyötymään tästä globalisaatioilmiöstä. Eettinen keskustelu voidaan käydä erikseen. Ilman muuta jatkossa pitäisi olla tavoitteena ihmisoikeuksien ja työntekijöiden perusoikeuksien ulottaminen myös Aasian halvan työvoiman maihin. Tällä tulisi varmaan olemaan tasoittava vaikutus globalisaation haittavaikutuksiin.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page