Name:
Location: Espoo, Finland

Friday, May 27, 2005

Terveydenhuollon menot Suomessa

Varatuomari Elise Kivimäki Kelasta kirjoittaa viimeisessä Suomen Lääkärilehdessä 21/2005 sivulla 2361 otsikolla ”Mistä rahat sairausvakuutukseen”.

Kirjoitus on hyvin asiallinen. Siinä ilmenee muutamia tilastolukuja, joita tällä palstalla on käsitelty aikaisemmin.

· Vuonna 2002 terveydenhuollon kokonaismenot ’Suomessa olivat yhteensä 10.2 miljardia euroa eli 7,3 % bruttokansatuotteesta.

· Kuntien vastuu menoista oli 43 %

· Kotitalouksien osuus 20 % (suoraan lompakosta)

· Valtion osuus 17 %

· Sairausvakuutuksen osuus 16 %

· Julkisen sektorin osuus yhteensä 75,7 %

Tästä voidaankin laskea, että julkisen sektorin maksut terveydenhuollossa bruttokansantuotteesta oli Suomessa vuonna 2002 5,5 %.

  • Vuonna 2003 sairausvakuutuksen menot olivat 2,5 miljardia euroa.
  • Sairausvakuutuksen menoista kului sairaanhoidon korvauksiin 1,2 miljardia euroa ja sairaanhoidon menoista suurin menoerä olivat lääkekorvaukset 0,92 miljardia euroa.
  • Sairauspäivärahoihin kului 0.63 miljardia euroa.
  • Vanhempainpäivärahoihin ja lomakustannuskorvauksiin kului yhteensä 0,57 miljardia euroa
  • Kuntoutukseen ja työterveyshuollon menoihin kului 0.47 miljardia euroa Kelan rahoja.


Vuonna 2003 vakuutettujen maksut kattoivat 31 % menoista ja työnantajien maksut 30 % menoista. Valtion osuus menoista oli 22 %.

Kiinnitin näissä luvuissa huomiota erääseen olennaiseen asiaan:
Suomessa lasketaan keinotekoisesti terveydenhuollon menoihin selvästi sosiaalisektorille kuuluvia menoja eli sairauspäivärahoja 0,63 miljardia euroa ja vanhempainpäivärahoja sekä lomakustannuksia 0,57 miljardia . Nämä kaksi lukua ovat yhteensä 1,2 miljardia euroa eli noin 12 % kaikista terveydenhuollon menoista ja julkisen sektorin maksamista ”terveysmenoista” ne muodostavat 15.5 %.

Jos nämä selvästi sosiaalipuolen kustannukset 1.2 miljardia vähennetään 10,2 miljardin terveydenhuollon menoista päädytään kokonaismenoissa lukuun 9 miljardia euroa, joka olisi 6,4 % bruttokansantuotteesta. Tällöin kotitaloudet maksaisivat suoraan lompakostaan 22 % terveydenhuollon menoista.

Johtopäätös: Kun keskustellaan terveydenhuollon menoista, pitäisi pysyä aiheessa eikä ympätä terveydenhuollon menoihin selvästi sosiaaliturvan piiriin kuuluvia kustannuksia.

3 Comments:

Blogger P.Nykanen said...

This comment has been removed by a blog administrator.

8:51 AM  
Blogger P.Nykanen said...

Pohdiskelua 24.8.05.
Kun Kivinmäen tekstissä Sairausvakuutuksen osuus on 16 % terveydenhuollon kokonaismenoista, voi olla niin, että sairauspäivärahaa tai vanhempainrahaa ei ole sittenkään laskettu mukaan terveydenhuollon menoihin. Asiaa pitää selvittää lisää.

8:53 AM  
Blogger P.Nykanen said...

Lisäys 24.8.
Kun lukee Elise Kivimäen tekstin ja luvut tarkemmin, voi päätellä, että sairauspäivärahoja ei sittenkään ole laskettu terveysmenoihin.

Siis
Matkakustannukset 130 miljoonaa euroa
Yksityislääkärin tutkimukset 56 milj.euroa
Yksityishammaslääkärin palvelut 93 milj. euroa
yksityislääkärin palvelut 66 milj. euroa
Lääkkeet 920 milj. euroa
Lääkekorvausten kasvu 58 milj. euroa.
Yhteensä 1.26 miljardia eruoa.
Kun lukuun vielä lisätään kuntoutuksen ja työterv.huollon meno 472 miljoonaa euroa päästää kokonaislukuun 1.7 miljardia euroa, joka on aika lähellä Kivimäen esittämää lukua 16 %, mikä olisi Kelan osuus terveydenhuollon kokonaiskustannuksista (10 miljardia euroa).
Vuonna 2003 kulki Kelan sairausvakuutusarahaston kautta 2.9 miljardin edestä rahaa.
Kuten Kivimäen tekstistä käy ilmi, sairaanhoitovakuutus ja työtulovakuutus on tarkoitus erottaa toisistaan, mikä on hyvä asia.

11:39 AM  

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page