Name:
Location: Espoo, Finland

Friday, May 20, 2005

Saksalaista työnvälitystä

Saksalainen Fabian Löw perusti internettiin työnvälitystoimiston, jossa työnantajat ja työntekijät neuvottelevat työpaikoista huutokauppaperiaatteella. Fabian oli kyllästynyt saksalaisten valitukseen työttömyydestä ja halusi tehdä jotain. Aiheesta kirjoitti The Telegraph 20.5.05.
Saksalaiset poliitikot ja ammattiyhdistykset ovat reagoineet Fabianin sivustoille voimakkaasti. Puhutaan "orjamarkkinoista".
Via Mises Economics Blog.

Kommenttini: Jos henkilö on pakotettu tekemään työtä, mistä saatu tulo ei kata hänen elinkustannuksiaan, ei tämä työ ole ko. henkilölle optimaalinen. Kapitalismi äärimmilleen vietynä kohtaa kommunismin, missä oli täystyöllisyys, mutta kaupan hyllyillä ei ollut tavaraa. Nyt alipalkatulla on työtä, mutta ei rahaa, jolla tavaroita ostaisi.
Päädytään jälleen Soininvaaran malliin negatiivisesta tuloverotuksesta. Jos henkilön palkka on alle hänen minimaalisten elinkustannustensa, osallistuvat muut työntekijät hänen elinkustannuksiinsa verotuksen kautta.
Suomessakin on hyvin tärkeitä työalueita, joissa työstä saatu korvaus ei kata kustannuksia. Esimerkkinä mainitsen vanhusten huollon. Pienellä eläkkeellä elävä vanhus ei kykene itselleen kustantamaan esimerkiksi siivousapua. Samanaikaisesti täysin työkykyinen henkilö nauttii ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa, koska hänelle ei ole tarjolla ammattiaan vastaavaa työtä.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page