Name:
Location: Espoo, Finland

Sunday, May 15, 2005

Maataloustuki

Kauppalehti Presson mukaan Suomessa kuluu suomalaisten veronmaksajien rahoja maataloustukeen miljardi euroa, mikä on sama summa, mitä Kela maksaa kansalaisille lääkekorvauksia.
Maatalous saa lisäksi suoraan EU:sta 0.8 miljardia euroa vuodessa.
Presson mukaan Suomessa kansallinen maataloustuki on yhtä suuri kuin kaikkien Suomen yliopistojen menot.
Viljatilojen ja tuotosta 60 % muodostuu tukirahoista. Maitotiloilla tukiaisten osuus on 40 %.
Presson mukaan maatalouden osuus bruttokansantuotteesta on 1,5 prosenttia.
OECD ja IMF ovat arvostelleet Suomea siitä, että valtaosa elinkeinotuesta suuntautuu maataloudelle, vaikka maatalouden merkitys työllisyydelle ja taloudelle on vähentynyt.
Ruotsi ei maksa yhtään kansallista tukea.
Presso kritisoi sitä, että Suomessa tukea saavat tilat ovat valtiosalaisuus. Esimerkiksi Virossa, Tanskassa ja Englannissa tuen saajat on julkistettu.

Päättäjiä, jotka saavat maataloustukea
Tukipäätösten salaus
Via Fi-Lib

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page