Name:
Location: Espoo, Finland

Thursday, May 26, 2005

Lääkeyritykset ja lääketieteelliset lehdet

British Medical Journalin ( BMJ) entinen toimittaja Richard Smith kertoo, mitä temppuja lääkeyritykset tekevät saadakseen julkaistua lääkkeen markkinoinnin kannalta myönteisiä tuloksia.
Tutkimustuloksia ei varsinaisesti Smithin mukaan peukaloida mutta tutkimus järjestetään siten, että saadaan toivottu vastaus. Uutta lääkettä verrataan esimerkiksi selvästi heikompitehoiseen toiseen lääkkeeseen tai lääkkeiden annokset eivät ole vertailukelpoisia. Tarvittaessa isosta tutkimusporjektista esitetään lääkkeen myynnin kannalta myönteiset tulokset mutta kielteiset tulokset jätetään julkaisematta.
60-75 % lääketieteellisissä lehdissä julkaistuista lääketutkimukista on lääketehtaiden rahottamia.
Lääketieteellisen lehden päätoimittaja on usein puun ja kuoren välissä, jos hänen valittavanaan on kyseenalaisen julkaisun hyväksyminen tai potkujen saanti, koska lehden budjetti ei pidä.
Arvioni: Lääkeyritysten rahoituksella tehdään hyvin paljon hyvää kliinistä lääkkeiden tutkimustyötä, joka selvästi hyödyttää potilaita lääkäreiden tehdessä hoitopäätöksiä. Viime vuosilta Vioxx-kohu ja sitä aikaisemmin Nimed ovat opettavia esimerkkejä, että lääkäreiden on syytä säilyttää erittäin kriittinen asenne, kun uusia lääkkeitä tuodaan markkinoille. Lääkeyritysten pitää olla valmiita vastaamaan myös vaikeisiin kysymyksiin, joita heille esitetään. Internet on osottautunut korvaamattomaksi välineeksi myös kriittisen informaation välittämisessä.
Via Avedon Carol

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page