Name:
Location: Espoo, Finland

Saturday, April 23, 2005

Terveydenhuolto Suomessa ja muualla

Blogisivulla Angry Bear on lisää mielenkiintoisia vertailuja eri kansakuntien välillä terveystilastoissa.
  • Vastasyntyneiden kuolleisuudessa Suomi, Ruotsi ja Norja ovat parhaat.
  • Suomalaisten odotettavissa oleva elinikä on noussut 30 vuodessa 72 vuodesta 77 vuoteen.
  • Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on noussut Suomessa 30 vuodessa 10 prosentista 15 prosenttiin.
  • Tupakoitsijoiden määrä on laskenut 30 vuodessa 26 %.sta 23 %:iin. (Voisi olla parempikin)
  • Voimakkaasti ylipainoisten (BMI yli 30 kg/m2) osuus on lisääntynyt 7 %:sta 12 %:iin.
Johtopäätös: Paljon on tapahtunut myönteistä Suomen terveydenhuollossa.
Ylipainon lisääntyminen vaikuttaisi olevan suurin haaste.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page