Name:
Location: Espoo, Finland

Friday, April 22, 2005

Terveydenhuollon menot

Paul Krugman kirjoittaa The New York Times:ssa 15.4.2005 USA:n tervydenhuollon kustannuksista ja vertaa niitä muihin länsimaihin.


Terveydenhuollon kokonaismenot asukasta kohden vuonna 2002

Valtion ja kuntien osuus kokonaismenoista dollareina (suluissa prosentteina)

USA

5267 $

2364 $ (45 %)

Kanada

2931 $

2048 $

Ranska

2736 $

2080 $

Suomi

1943 $

1457 $

USA:ssa verodollareita kuluu yli 65-kansalaisille suunnatun Medicaren ja vähävaraisille suunnatun Medicaidin kustantamiseen. Vaikka USA:ssa valtion osuus kustannuksista on merkittävä, on huomattava osa työssä käyvistä kansalaisista sairausvakuutuksen ulkopuolella.
Krugman viittaa The New England Journalin artikkeliin vuodelta 2003, jonka mukaan USA:ssa terveydenhuollon hallintokustannukset nielevät 31 %. Esimerkiksi Kanadassa hallinnon osuus 17 %.

Miten on Suomessa? Mikä on terveydenhuollon hallintokulujen osuus kustannuksista?
Vaikka Suomen terveydenhuoltoa pyöritetään tehokkaasti kohtuullisilla kustannuksilla, ovat johtavat valtion virkamiehet tiedotusvälineiden säestyksellä vaatimassa lisää supistuksia. Minusta suomalaiset ovat niin ahkeria ihmisiä, että he ovat ansainneet korkeatasoisen terveydenhuollon. Terveydenhuoltoon on hakeutunut töihin huomattavia lahjakkuusreservejä, joiden työpanosta on hyvä hyödyntää.
Kun Suomessa halutaan terveydenhuoltoon lisää kilpailua, on huomioitava USA:n kokemuksesta, että kilpailun seurauksena voivat kustannukset nousta, eivät laskea.

Lähde: OECD 20042 Comments:

Blogger Toni said...

Mutta kun eivät voi. Ne kustannukset syntyvät vain ja ainoastaan siitä valtavasta määrästä sääntelyä jota USA:n terveydenhuollossa on, kuten lääkärien, hoitajien ja lääkevalmistajien kartellien ylöspumppaamista hinnoista, ja siitä valtavasta määrästä byrokratiaa ja paperityötä, jota niin yksityiset kuin julkiset sairaalat pakotetaan tekemään. Olen tavannut tätä auki esimerkiksi eräässä artikkelissa.

Minua mietityttää, josko sinulla on uskottavampia todisteita omalle selityksellesi? Miksi juuri "yksityisyys" aiheuttaisi lisäkustannuksia? Miksi yksityisillä olisi enemmän byrokratiaa kuin julkisilla, eikä toisin päin, kuten nykyiset taloustieteelliset teoriat ennustavat? Miksi sitten Suomessakin kaikki järkevästi ja huolella tehdyt yksityistämiset ovat tuoneet huomattavia säästöjä?

Eikö nyt olisi aika ennakkoluulottomasti miettiä, että miten ne terveydenhuollon kustannukset saadaan laskemaan ja palvelu paranemaan, eikä käydä asemasotaa "markkinaliberalismin" kanssa?

12:25 AM  
Blogger P.Nykanen said...

Sanoisin niin, että suomalaisilla lääkäreillä ja sairaanhoitajilla on niin korkea työmoraali, ettei kannata sitä mennä sotkemaan yltiöpäisellä kilpailuttamisella. Palkkakustannukset ovat kuitenkin suurin menoerä sairaaloissa ja ammattiyhdistykset kyllä pitävät huolen siitä, ettei kuntatyönantaja pääse polkemaan palkkoja kilpailuttamisen nimissä. Mikäpä estää kuntatyönantajaa jo tänä päivänä Suomessa ostamasta palveluja yksityisiltä lääkäriasemilta ja niin tehdäänkin. Mielestäni Suomessa pitäisi valtion eoromääräistä maksuosuutta terveydenhuollon menoihin nostaa, jotta asiat saataisiin hoidettua. On köyhiä kuntia, jotka eivät kerta kaikkiaan selviä nykyaikaisen sairaanhoidon valvoitteista, oli kilpailua tai ei.
Kilpailuttaminen ei ole arvo sinänsä. Olennaista on, miten sairaaloiden tehokkuutta ja tuottavuutta saadaan nostettua.Siinä on työsarkaa. Tänä päivänä suomalaista terveydenhuoltoa pyöritetään tehokkaammin kuin monissa muissa länsimaissa, jos mitataan kuinka paljon euroja kuluu. Tästä huolimatta tutkimuksessa suomalaisten tyytyväisyys palveluihin oli parempi kuin monissa enemmän rahaa käyttävissä maissa.
Odotan terveydenhuollon "Pisa"-tutkimusta. Suomessa peruskouluakin haukuttiin, kunnes PISA-tulokset lyötiin pöytään.

5:55 AM  

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page