Name:
Location: Espoo, Finland

Friday, April 15, 2005

Terveydenhuollon menoista

Blogisivulla Angry Bear on vertailtu eri maiden kustannuksia terveydenhuoltoon.
Suomen osalta kiinnittyi huomioon seuraaviin seikkoihin
  • Suomessa on hiukan yli kolme lääkäriä tuhatta asukasta kohden. Muissa maissa vastaava luku on 2-3 lääkäriä tuhatta asukasta kohden.
  • Vastaavasti sairaalavuodepaikkoja on Suomessa hiukan yli kaksi tuhatta asukasta kohden. Muissa maissa on 3-4 vuodepaikkaa tuhatta asukasta kohden. Suomessa on vuodepaikkojen määrä romahtanut viimeisen 10 vuoden aikana.
  • Lääkekustannukset suhteessa kaikkiin terveydenhuollon kustanuksiin ovat Suomessa keskitasoa. Mm. Ranskassa, Japnissa ja Espanjassa ylitetään selvästi Suomen lääkemenot.
  • Suomessa terveydenhuollon menot suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat vertailumaiden alhaisimmat.
Johtopäätökseni: Suomessa on saatu valtava kustannussäästö kouluttamalla riittävä määrä lääkäreitä, joiden työn seurauksena on sairaalapaikkojen tarve vähentynyt. Suomessa huomion kiinnnittäminen ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, on tuottanut hyvää tulosta.
Lääkkeiden kulutuksen osalta olemme vertailumaiden keskitasoa, kun lääkkeiden kulutustamme verrataan terveydenhuollon kokonaiskustannuksiin. Jos sen sijaan vertaisimme maassamme lääkemenoja bruttokansatuotteeseen olisi tämä luku vertailumaiden alhaisimpia.
Miksi? Miksi media koko ajan, koko ajan, toitottaa Suomen lääkemenojen suuruudesta. Levy on jäänyt päälle.
Kelako sitä levyä pyörittää?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page