Name:
Location: Espoo, Finland

Tuesday, April 19, 2005

Suomen terveydenhuolto

WHO:n kyselyssä vuonna 1998 81 % suomalaisista oli tyytyväisiä terveydenhuoltoomme. Vain Tanskassa luku oli vielä parempi, 91 %. Oheisena haastattelun tulos.


Tyytyväisyys terveydenhuoltoon

Terveydenhuollot kaikki kulut asukasta kohden vuodessa

Tanska

91 %

1940 dollaria

Suomi

81 %

1539 dollaria

Itävalta

73 %

1980

Hollanti

70 %

1911

Luxemburg

67 %

1985

Ranska

65 %

1985

Belgia

63 %

1738

Irlanti

58 %

1200

Saksa

58 %

2385

Ruotsi

58 %

1943

Englanti

57 %

1193

Kanada

43 %

1836

USA

40 %

3724

Italia

20 %

1824

Kreikka

16 %

964

Johtopäätökseni: Suomessa terveydenhuollon ammattilaiset ovat sekä ammattitaidoltaan että moraaliltaan niin korkealla tasolla, että kansalaiset ovat poikkeuksellisen tyytyväisiä heidän työhönsä verrattuna useimpiin muihin Länsi-Euroopan maihin. Vaikka USA:ssa kuluu rahaa yli kaksi kertaa enemmän kansalaista kohden terveyspalveluihin, ovat siellä kansalaiset selvästi tyytymättömämpiä.
Eikö Suomessakin kuntatyönantaja ja valtion johtavat virkamiehet reilusti voisi tunnustaa tällaisen tutkimuksen merkityksen. Kepityksen sijaan työnantaja voisi vaihteen vuoksi kokeilla kehuskelua ( eikä maksa paljoa).

Via Kevin Drum : Hänen blogissaan keskustellaan samasta aiheesta.
Via Angry Bear

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

I ԁon't know if it'ѕ ϳuѕt me
oг if еveгуbody elѕе еncountering isѕuеѕ wіth yοur blog.
It sееms lіke somе of thе wгіtten teхt on your poѕtѕ are running off thе ѕcгeen.
Can sοmеbody еlse plеаse commеnt anԁ let mе
know if this is hapρеning to them as wеll?
This сould be а іssue wіth mу bгοωser because
I've had this happen before. Cheers

Also visit my web-site :: cheap payday loans online
My site ... Pay Day Loans

11:23 PM  

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page