Name:
Location: Espoo, Finland

Wednesday, April 06, 2005

Öljyn tuotanto

Economist kirjoittaa maapallon öljyntuotannosta 6.4.05

Via dangerousmeta


AK said...

Öljyn kulutus kasvaa, öljyvarat vähenevät, eikä lisää tule mistään. Economist ei ottanut kantaa siihen, miten öljyn hinta voisi pysyä näissä oloissa nykyisellään tai jopa laskea.

Yleensähän markkinataloudessa pyritään nostamaan hintoja. Economist ei ottanut myöskään kantaa siihen, mikseivät öljyntuottajat suotuisassa markkinatilanteessa parantaisi katteitaan.

4:15 PM

1 Comments:

Blogger P.Nykanen said...

Tulipa tässä mieleen, että öljyn hinnan noustessa nousee Suomen metsien arvo polttoraaka-aineena. Monenko öljylitran edestä meillä on puuta?
Olen ymmärtänyt niin, että öljyntuottajat haluavat pitää öljyn hinnan tasolla, joka estää esim. sähköautojen lisääntynyttä käyttöönottoa sekä vaihtoehtoisten energiamuotojen läpilyöntiä. Öljyn hinnan noustessa paranee esim. tuulienergian kilpailukyky.

5:15 PM  

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page