Name:
Location: Espoo, Finland

Thursday, March 03, 2005

Transparenssi lääketieteellisessä tutkimuksessa

Viime aikoina lääkkeet ovat olleet keskustelun kohteena. Lääketehtaat käyttävät suuria summia lääkkeiden kehittelyyn ja markkinointiin. Erityisesti markkinoinnin osalta ne ovat saaneet osakseen kritiikkiä.
Näyttää siltä, että lääkkeiden markkinoinnissa ei voida käyttää samoja pelin sääntöjä kuin kulutustavaroiden markkinoinnissa. Esimerkiksi koksibien osalta yltiöpäinen lääkäreihin ja USA:ssa jopa väestöön kohdistuva markkinointi johti ongelmiin. Lääkkeiden mainostamisessa pitäisi kiinnittää erityistä huomiota myös lääkkeiden mahdollisiin sivuvaikutuksiin.
Olen kerännyt tästä transparenssista (avoimuudesta) informaatiota kotisivulleni.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page