Name:
Location: Espoo, Finland

Friday, March 04, 2005

The New York Times Link Generator

Jos linkkaat jonkin NYT:n artikkelin tavallisella linkkiosoitteella, linkitys lakkaa toimimasta tietyn ajan kuluttua.
Siksi tavallinen linkin osoite on syytä vaihtaa pysyväksi linkiksi lehden arkistoon tällä generaattorilla.
NYT:ssa on tulossa uudistuksia huhtikuussa sähköisen lehden käyttöön.
Via Joi Ito

1 Comments:

Blogger CODYLDHU said...

diesel generator is a topic I cover on my site. Your readers might be interested in checking it out further.

4:32 AM  

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page