Name:
Location: Espoo, Finland

Monday, March 21, 2005

Myytti terveydenhuollon suurista kustannuksista

Arnold Kling tarkastelee 21.3.2005 kriittisesti terveydenhuollon kustannuksia USA:ssa. Johtopäätöksiä voidaan soveltaa Suomen oloihin.
Yhdysvalloissa terveydenhuoltoon kuluu varoja 15 % bruttokansantuotteesta, kun Suomessa kuluu 7 % (v.2001).
Lisäksi Yhdysvalloissa bruttokansantuote asukasta kohden on selvästi Suomea suurempi, joten dollareissa mitattuna USA:ssa käytetään huomattavasti Suomea enemmän varoja terveydenhuoltoon.
Kling väittää urbaanilegendaksi väitettä, että terveydenhuollon varoista kuluisi puolet kansalaisten viimeisen linvuoden aikana. Mm. Helsingin Sanomat artikkelissaan 24.6.05 esitti näin tapahtuvan Suomessa.
Yhdysvalloissa tehtyjen laskelmien mukaan yli 65-vuotiaiden kansalaisten terveydenhuollon kulut olisi 22 % viimeisenä elinvuotena. Yli 65-vuotiaita on noin kolmasosa koko väestöstä. Siten koko väestön tasolla viimeisen elinvuoden kulut olisi noin 7 % kaikista kuluista.

Olen kommentoinut aihetta kotisivullani.
PÄIVÄN AJATUKSIA 3.10.2004
Terveydenhuollon kalleudesta.
Julkisuudessa on keskusteltu potilaiden hoidon kalleudesta. Mm. 24.6.2004
Helsingin Sanomat hehkutti isoilla otsikoilla " Viimeinen elinvuosi vie puolet hoitorahoista" . Tälle väittämälle ei kuitenkaan löydy mistään näyttöä.
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on tutkinut Suomessa tapahtuvia kalliita hoitoja. Raportissaan "Erityisen kalliit hoidot-rahoitusvaihtoehtojen arviointeja. Helsinki 2004" määäritellään kalliiksi hoidoksi potilasta kohden vuodessa tapahtuvat yli 80000 euron menot. Kaikilta sairaanhoitopiireiltä oli tiedusteltu kuinka monta hoidettavaa potilasta ylittää tämän rajan. Kokonaismenot Suomessa näiden "kalliiden" potilaiden osalta oli 156 miljoonaa euroa. Eri kuntien välillä nämä erityiskalliit menot vaihtelivat 1.5 ja 8 %:n välillä kuntalaskutuksen kokonaismäärästä.
Jos arvioimme Suomessa terveydenhuollon kokonaismenojen olevan noin 10 miljardia euroa on näiden erityiskalliiden hoitojen osuus kokonaispotista noin 2 %.
Siten ei ole mitään perusteita syyllistää vakavasti sairaita potilaita siitä, että he saavat esimerkiksi tehohoitoa ja tarvittaessa pitkään.
Siten putoaa täysin pohja pois lehden väittämältä "Potilaan viimeisen elinvuoden hoitoihin kuluu nykyisin puolet sairaanhoidon rahoista ja muista voimavaroista. Hoitojen tehokkuudesta ei ole kuitenkaan tietoa."

Suomalaiselle medialle on tyypillistä, että virheellisiä väittämiä ei myöhemmin korjata. Toivotaan kaiken vaipuvan vihreän veran alle. Esimerkiksi ym. HS:n väittämällä vanhusten terveysmenoista voi olla kielteinen vaikutus lainsäädäntään ja vanhusten huoltoon, koska Helsingin Sanomia yleensä pidetään luotettavana tiedotuskanavana erityisesti talousasioiden raportoinnissa.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page