Name:
Location: Espoo, Finland

Wednesday, February 09, 2005

Terveydenhuollon menoista


Stakesin Taskutiedosta 2005 ilmenee, että Suomessa on laitettu rahaa viime vuosina huomattavasti vähemmän terveydenhuoltoon asukasta kohden verrattuna muihin länsimaihin. Tämä on syy Suomen terveydenhuollon kustannuskriisiin. Työntekijöiden ( lääkärit, sairaanhoitajat, perushoitajat ym.) selkänahasta on otettu kaikki irti. Jatkossa pitäisi kansalaisten maksamia veroeuroja sijoittaa enemmän terveydenhuoltoon ja tässä valtion osuus maksumiehenä tulee olemaan tärkeä. Posted by Hello

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Valtionvarainministeriön tammikuun 2005 Budjettikatsauksen mukaan terveydenhuollon kustannukset ovat lisääntyneet yli 9%:a 2004-2005 tarkastelussa.

Terveydenhuollon kokonaiskustannuksille on yksinkertaisesti tehtävä joitain rajoitteita, koska muuten ne tulevat räjähtämään vielä nykyistä enemmän käsiimme väestörakenteen ja huoltosuhteen muuttuessa.

Jussi Salonranta

11:12 AM  
Blogger P.Nykanen said...

Enpä osaa sanoa, onko Saksan malli Suomea parempi. Saksassa on kai tulossa jokin uudistus terveydenhuollon rahoitukseen.
Kuten OECD:n taulukosta näkyy, on Suomessa sairaita hoidettu laihialaiseen malliin. On todellakin kyseessä priorisointi. Priorisoimmeko terveydenhuollon sille kuuluvaan asemaan myös rahoituksen osalta. Edustan näkemystä, että terveydenhuoltoon pitäisi laittaa valtion rahaa entistä enemmän ( ei vähemmän). Nyt olemme kouluttaneet lääkäreitä ja sairaanhoitajia, joita on mennyt tuhansittain ulkomaille, koska kotimaasta ei ole löytynyt asiallisia työmahdollisuuksi. Mm. sairaanhoitajia on nöyryytetty vuosia jatkuneilla pätkätöillä.

5:44 PM  

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page