Name:
Location: Espoo, Finland

Saturday, February 19, 2005

Lääkereseptien uusimisesta

Tänään 19.2.05 Helsingin Sanomien mielipidepalstalla Kuopion yliopiston sosiaalifarmasian laitoksen tutkija Leena Lahnajärvi kritisoi sitä, että lääkkeitä uusitaan terveyskeskuksessa potilasta näkemättä.
Hän on kritiikissään oikeassa mutta syy reseptien nippu-uusintaan on Kelan määräyksessä, jonka mukaan resepti on voimassa vain 12 kuukautta lääkärin allekirjoituksen jälkeen. Olen useaan otteeseen ehdottanut lääkereseptin voimassaolon pidentämistä 24 kuukauteen. Nykyisessä järjestelmässä joudutaan resepti uusimaan joka kerta potilaan käydessä vastaanotolla, jos hän käy siellä 7-12 kk välein. Varsinkin monisairaiden kohdalla reseptien uusinta ja lääkkeiden läpikäynti vie helposti puolet vastaanottoajasta. Nyt Kelan säädökset vaikeuttavat vastaanottotyötä ja lisäävät terveyskeskusten kustannuksia.
Erityisesti monisairaille pitäisi saada vastaanotolle aikaa vähintään puoli tuntia käyntikertaa kohden. Kiireisellä vastaanotolla ei ehditä käydä läpi kaikkia monisairaan ongelmia ja varataan uusi aika esimerkiksi kolmen kuukauden päähän. Jos potilas joutuu käyttämään taksia lääkärireissuillaan, tulee maksumieheksi Kela.
Mielestäni Kelan ja terveyskeskusten yhteistyötä pitäisi lisätä. Kun kuntatyönantaja pyrkii ottamaan lääkärin työpanoksesta mahdollisimman paljon irti määräämällä tämän tutkimaan potilaita 15-20 minutin välein, joutuu Kela maksumieheksi näiden seurannaisilmiöiden vuoksi.

1 Comments:

Blogger P.Nykanen said...

No, tietenkin hoitava lääkäri päättää vastaanotolla määrääkö hän esim. Spesicoria vuoden vai kahden vuoden lääkkeet. Jos samat sydänlääkkeet menee vuodesta toiseen, turha niitä on raapustaa reseptilomakkeelle 7 kk välein.
Jos hoitava lääkäri päättelee, että seuraava käynti on 1.5 vuoden kuluttua, niin olkoon hänellä siihen oikeus ja hän kirjoittaa lääkkeet 1.5 vuoden ajaksi. Kelalla ei ole mitään perusteita tulla väliin neuvomaan, kuinka usein on potilaan syytä käydä lääkärin puheilla.
Voimakkain väline terveyskesuksien ja sairaaloiden toiminnan tehostamisessa on lääkäreillä siitä päättäminen, milloin potilas tulee seur. kerran vastaanotolle. On älytöntä määrätä seruaava käynti 12 kk päähän, koska silloin tulee kuluneeksi 12 kk lääkärin respetin allekirjoituksesta. Aivan hyvin potilas voi käydä esim. 2 v välein vastaanotolla jos hoitava lääkäri pitää sitä sopivana.

11:31 AM  

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page