Name:
Location: Espoo, Finland

Thursday, February 24, 2005

Irtisanomisista

Suomalaiset voittoa tuottavat yritykset, jotka ovat sanoneet irti työntekijöitään pelkästään siitä syystä, että voitot kasvaisivat palkkamenojen pienentyessä, ovat osoittaneet epäisänmaallisen asenteensa. Jopa ne yritykset, jotka ovat suomalaisten omistuksessa, syyllistyvät samaan työvoimapolitiikkaan. Irtisanomisilta eivät ole suojassa edes pitkällisen koulutuksen saaneet, korkean tason osaajat. Muodollisena irtisanomisen perusteena ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt, vaikka todellinen syy on ko. yksilön persoona, joka ei ehkä miellytä yrityksen johtoa. Henkilö on ehkä nauranut väärässä paikassa.
Jotain sairasta on yritysmaailmassa, jos pienten lasten äitiä ja isiä sanotaan irti tekaistuilla periaatteilla. Tällaisen toiminnan lisääntyessä ja pahentuessa, vähentää se nuorten tulevaisuuden uskoa. Uskaltavatko nuoret, erityisesti akateemisen koulutuksen saaneet, perustaa perhettä, jos giljotiini irtisanomisen muodossa on koko ajan niskan päällä. Lasten hankkiminen ja kouluttaminen jää tällöin huolettomammalle kansanosalle, joille lähin omainen on viranomainen.
Yrityksiä pitäisi alkaa sertifikoida niiden moraalisen tason perusteella kuten metsäteollisuutta sertifikoidaan niiden puuraaka-aineen käytön perusteella. Tällöin Wall-Mart-tyyppiset asosiaaliset yritykset pantaisiin kuluttajien boikottilistalle. Jotain kansalaiskontrollia on pakko saada häirikköfirmoille.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page