Name:
Location: Espoo, Finland

Wednesday, February 23, 2005

Immanuel Kant ja Iran

Teheranissa pidettiin helmikuussa 2005 saksalaisten ja iranilaisten filosofien välinen kongressi Kantin hengessä.
Kanthan korosti kirkon ja valtiovallan toisistaan erottamisen tärkeyttä ja puhui ns. maailmankansalaisuudesta.
Via Jörg Kantel

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page