Name:
Location: Espoo, Finland

Sunday, January 30, 2005

Uusi eläkelaki

Kun uudessa työeläkelaissa tällä hetkellä alle 55-vuotiaille työntekijöille lasketaan työeläke kaikkien työvuosien perusteella, on asialla monenlaisia vaikutuksia.
1. Vanhan lainsäädännön mukaan lasketaan eläke kymmenen viimeisen työvuoden ansioiden perusteella. Tästä syystä työntekijät ovat kynsin hampain yrittäneet pitää työpaikkansa eläkeikään saakka. Uusi järjestelmä antaa työntekijöille enemmän liikkumisvapautta. Jos nykyinen työpaikka on epämukava, voi ainakin eläke-etujen kannalta helpommin vaihtaa työpaikkaansa, jos vain rahkeet kestävät. Miksi sitoutua yritykseen, jonka eettiset ja sosiaaliset näkemykset etustavat 1800-lukua. Uusi eläkelainsäädäntä mahdollistaa työntekijöille yritysten kilpailuttamisen myös eettisten kysymysten osalta. Kvartaalikapitalismi tosin pakottaa lähes kaikki firmat keskittymään "voiton maksimointiin". Jopa kunnat ja osittain valtiokin ovat hassahtaneet tähän "voiton maksimointiin" ns. kilpailuttamisen muodossa. Esimerkiksi siivouspalvelu voidaan kilpailuttaa niin edulliseksi, että paikat eivät pysy puhtaina. Suomen ollessa pieni markkina-alue, on ainakin nuorten koulutettujen ihmisten huomioitava työpaikat ainakin pohjoismaiden ja euroopan unionin alueella. Koulutetulla henkilöllä voi olla mahdollista löytää toisesta EU:n maasta työtä mikäli kotimaassa on vaihtoehtona työttömyys.
2. Uusi eläkelainsäädäntä vaikuttaa suuresti myös tutkijoiden eläketurvaan. Valtaosalla tutkimusapurahoilla työtään tekevistä ei saa eläkekertymää, ellei vapaaehtoisesti laita osaa tutkimusrahoistaan kerryttämään eläkettä. Tätä vaihtoehtoa suosittelen lämpimästi tutkimusstipendin saaneille. En usko stipendin antajalla olevan juridisia perusteita kieltää tällaisen vapaaehtoisen eläketurvan hankkimista saadulla henkilökohtaisella stipendirahalla.


0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page