Name:
Location: Espoo, Finland

Monday, January 24, 2005

Transparenssi lääketieteellisessä tutkimuksessa.


Viime aikoina on paljon keskusteltu lääkeyritysten ja lääkäreiden välisistä suhteista. Tässä yhteenvedossa käyn läpi, mitä aiheesta on kirjoitettu.

Sanalla transparentti tarkoitetaan etenkin hallinnossa ”läpinäkyvyyttä” eli avoimia, julkisia, kaikkien havaittavissa olevia menettelytapoja. Transparenssin vastakohtana voidaan pitää hallinnollisten ja vastaavien asioiden salausta eri syistä johtuen.
British Medical Journalin päätoimittaja Richard Smith kirjoittaa 8.4.2004: ” What isn't transparent is assumed to be biased, incompetent, or corrupt until proved otherwise” eli “Sitä, mikä ei ole avointa, on pidettävä epäilyttävänä, virheellisenä tai korruptoituneena, kunnes toisin on todistettu."
Lääketehtaat ovat laatineet ohjeita hyvästä julkaisupolitiikasta (Good publication practice) ja iso joukko yrityksiä on ne hyväksynyt. Erityisen tärkeänä pidetään myös lääkkeen myynnin kannalta kielteisten tulosten julkaisemista.

Lääketieteelliset lehdet ovat laatineet omat suosituksensa siitä, millä perusteilla tutkimusten käsikirjoituksia tullaan hyväksymään lehtiin. Brittiläisessä Columbiassa sijaitsevassa Vancouverissa kokoontui vuonna 1978 pieni ryhmä lääketieteellisten lehtien julkaisijoita keskustelemaan julkaisuperiaatteista. Ryhmä sai nimen ”Vancouverin ryhmä”. Myöhemmin ryhmä laajeni ”International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE):ksi, joka kokoontuu vuosittain. Viimeisin suositusteksti on lokakuulta 2004. Tärkeänä pidetään, että lääketieteen tutkijoiden mahdolliset taloudelliset kytkennät käyvät julkaisussa ilmi.

27.11.2004 BMJ:n (British Medical Journal) toimittaja Abbasi kysyy: " Onko lääkevalvonta USA:ssa epäonnistunut ?". FDA:n (Food and Drug Administration) virkailijalla David Grahamilla oli vaikeuksia saada julki hänen rofekoksibia (Vioxx) koskevia selvityksiään. Häntä joutui jopa syytetyksi FDA:n taholta kunnes syytökset osoittautuivat vääriksi. Yhdysvalloissa onkin noussut iso kohu siitä, kuinka paljon lääketehtaat vaikuttavat lääkevalvontaviranomaisten myyntiluparatkaisuihin.

Tämä artikkeli jatkuu varsinaisella kotisivullani. Pyrin lisäämään informaatiota lähiviikkoina.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page