Name:
Location: Espoo, Finland

Sunday, January 02, 2005

Lääkkeiden markkinoinnista ja erityisesti tulehduskipulääkkeistä.

Helsingin Sanomat tänään 2.1.2005 julkaisee nimimerkillä ”Terveyskeskuslääkäri” mielipidepalstalle artikkelin ”Lääkemarkkinointi uhka terveydelle”. Koska lehti on tekstin hyväksynyt palstoilleen voidaan katsoa sen heijastavan myös lehden kantaa asiassa.

Jutussa kerrotaan Vioxxin ja Celebran lisäävän sydäninfarktin riskiä. Vioxxin osalta tämä oli tiedossa jo v.2000 julkaistussa lääketehtaan tutkimuksessa . Tehdas suositteli siksi aspiriinin lisäämistä Vioxxia ( rofekoksibi) saavien sepelvaltimotautipotilaiden hoitoon.

Oheisena Cochrane analyysit selekoksibista ja rofekoksibista:

Cochrane-analyysi 27.5.2002 mennessä tehdyistä tutkimuksista totesi rofekoksibista: ” In patients with RA, rofecoxib demonstrates a greater degree of efficacy than placebo, while having a comparable safety profile. Rofecoxib demonstrates a similar degree of efficacy as naproxen, but with a significantly lower rate of ulceration and gastrointestinal bleeding. Rofecoxib was associated with a greater risk for MI, but the exact significance and pathophysiology of this possible relationship is unclear.” (Garner ym. 2003 )

Cochrane-analyysin johtopäätös selekoksibista 21.8.2002 :” For an individual with RA the potential benefits of celecoxib need to be balanced against the uncertainty that the short-term reduced incidence of upper GI complications are maintained in the long-term and its increased cost in comparison to traditional NSAIDs.” (Garner ym. 2002).

Vuonna 2002 sveitsiläinen lääkäri kirjoitti kriittisen artikkelin British Medical Journaliin. Hän viittasi selekoksibin osalta lääkkeen alkuperäistutkimukseen . Lääkkeen markkinoinnissa lääkeyritys oli huomioinut vain kuuden kuukauden seurantatulokset, jotka olivat markkinoinnin kannalta edullisempia. Celebran osalta ei alkuperäistutkimuksessa todettu lisääntynyttä sydäninfarktin riskiä.

Vioxxin (rofekoksibin) aluperäistiedot ovat osoitteessa www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/01/briefing/3677b2_03_med.doc

Kirjoitin itse koksibeista vuonna 2003 Erikoislääkäri-lehteen ja voin edelleen olla sanojeni takana.

Johtopäätökset: Koksibit kehitettiin, koska perinteiset tulehduskipulääkkeet aiheuttavat huomattavan paljon ulkustautia. FDA Yhdysvalloissa antoi lääkkeille myyntiluvan, vaikka jo vuonna 2000 oli tiedossa. että rofekoksibi lisää veritulppien riskiä ja selekoksibi voi aiheuttaa pitkäaikaiskäytössä vakavia suolistokanavan sivuvaikutuksia. Miksi myyntilupa annettiin? Arvioisin syyksi sen, että oletettavat hyödyt kuitenkin pidettiin mahdollisia haittoja suurempina. Olihan teoreettiselta kannalta kyseessä uusi aluevaltaus lääkkeiden kehittelyssä.

Euroopassa on ainakin tähän asti luotettu FDA:n päätöksiin. Siten oli ymmärrettävää, että lääkkeille tuli helposti myyntilupa myös Euroopan Unionin alueella.

On huomioitava, että osittain eurooppalaisten lääkäreiden ansiosta ( Jüni 2002 ) alettiin laajemmin miettiä koksibien turvallisuutta.

Oma kokemukseni on , että koksibit myös käytännössä ovat mahan ja suoliston kannalta paremmin siedettyjä kuin perinteiset tulehduskipulääkkeet ja vakavat suolistoverenvuodot ovat vähentyneet. Tähän kylläkin vaikuttaa myös lisääntynyt protonipumpun estäjien käyttö.

HS:n artikkelissa alkaa olla stalinistisia piirteitä. Vaaditaan katkaisemaan kaikki lääkeyhtiöiden ja lääkäreiden väliset kontaktit. Ajatus tuntuu älyttömältä.

HS ei ymmärrä sitä, että lääketiede ei todellakaan ole juridiikkaa. Lääkkeiden kehittelyssä joudutaan ottamaan pakosta välillä yksi askel taaksepäin. Käytännön lääkärit ovat saaneet aikaan ja ylläpitäneet koksibia koskevaa kriittistä keskustelua ja nyt lehti katsoo aiheelliseksi syyllistää koko lääkärikunnan. Tuntuu mielettömältä, että markkinatalousmaassa lääketehtaan edustaja ei saa lääkärille esitellä uusia tuotteita, joita tulee koko ajan markkinoille.

Samanaikaisesti luontaistuotefirmat myyvät suoramainonnolla kuluttajille ns. luontaistuotteita erilaisten sairauksien hoitoon. Koska luontaistuotteita mainostetaan runsaasti mm. lehtien palstoilla ne nähtävästi nauttivat sanomalehtien suojelua eikä median intresseissä ole hyökätä ”luontaistuotteiden” kimppuun. Päinvastoin lehdet antavat auliisti monille huijausvalmisteille palstatilaa.

6 Comments:

Blogger FDF said...

Butalbital Infomation & side effects Butalbital what is the most important information i should know about Butalbital

1:37 PM  
Blogger FDF said...

If you are over 65 years of age, you may be more likely to experience side effects from Temazepam. Your doctor may prescribe a lower dose of the medication.

6:14 PM  
Blogger FDF said...

What happens if I miss a dose of anxiety ? Take the missed dose as soon as you remember. However, if it is almost time for the next dose, skip the dose you missed and take only the next regularly scheduled dose. Do not take a double dose of this medication. A double dose could be dangerous.

1:37 AM  
Blogger FDF said...

What happens if I overdose? � Seek emergency medical attention if an overdose is suspected.� Symptoms of an alprazolam overdose include sleepiness, dizziness, confusion, a slow heart beat, difficulty breathing, difficulty walking and talking, an appearance of being drunk, and unconsciousness.

8:03 PM  
Blogger FDF said...

Alcohol may increase drowsiness and dizziness caused by Nasonex. Do not crush, chew, or break the extended-release form Nasonex XR. Swallow them whole. These tablets are specially formulated to release the medication slowly in the body.

11:00 AM  
Blogger FDF said...

Avoid alcohol while taking Anti Anxiety. Alcohol may increase drowsiness and dizziness caused by Anti Anxiety.

12:25 AM  

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page