Name:
Location: Espoo, Finland

Friday, December 17, 2004

Antti Chydenius

Johan Norberg hehkuttaa sivullaan " Anders Chydenius-den svenska liberalismens fader "
Antti syntyi 1729 kappalaisen poikana Sotkamossa. Perhe muutti Kuusamoon 1734 Antin isän tultua nimitetyksi sinne kirkkoherraksi. Antti kävi veljensä kanssa koulua Oulussa ja Torniossa. Vuonna 1745 he jatkoivat opiskelua Turun akatemiassa. jatko-opintoja hän harrasti Uppsalan yliopistossa.
Johan Norberg omii Antin mielellään riikinruotsalaiseksi. Ehkä hän olisi voinut kertoa hiukan hänen taustojaan kuinka pohjoinen Suomi kykeni kasvattamaan 1700-luvulla näin viisaan miehen.

Johan Norberg gödgar på sin sida : " Anders Chydenius-den svenska liberalismens fader "
Antti Föddes 1729 I Sotkamo, Finland, som en son till kaplan Chydenius. Familjen flyttade till Kuusamo år 1734 när fadern blev benämnd till kyrkoherde. Antti gick i sklolan med sin broder I Uleåborg och Torneå. År 1745 fortsatte de studier in Åbo Akademi och därefter i Uppsala Universitet.
Johan Norberg betraktar gärna Antti som en rikssvenk även on Antti hade fått sin uppfostran i norra Finland.


0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page