Name:
Location: Espoo, Finland

Monday, November 22, 2004

Eläkepommista

Eläkepommi olikin suutari, onneksi.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimuspäällikkö Pekka Parkkinen on laskenut, että tulevina vuosina eläkeläisten maksamilla veroilla voidaan ylläpitää heidän tarvitsemansa palvelut.


Vuonna 2003

Vuonna 2050

Eläkemenot = eläkkeet

17 miljardia euroa

46 miljardia euroa

Eläkkeistä maksetut verot valtiolle ja kunnille

3,3 miljardia euroa

15 miljardia euroa

Kuntien saamat verotulot eläkkeistä

2,1 miljardia euroa

7 miljardia euroa

Valtion saamat verotulot eläkkeistä

1,2 miljardia euroa

8 miljardia euroa

<>

Vuonna 2003 kunnat ja valtio saivat pelkästään eläkkeistä verotuloja yhteensä 3.3 miljardia euroa, mikä on noin puolet valtion ja kuntien menoista terveydenhuoltoon.

Johtopäätös: Erityisesti yritysmaailman edustajat ovat lietsoneet maassamme hysteriaa siitä, että tulevaisuudessa rahamme eivät riitä sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Suuret ikäluokat voinevat rauhallisella mielellä siirtyä eläkepäiville, jos haluavat.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

Technorati search results for nettipäiväkirja http://pekkajnykanen.blogspot.com 2004-11-27T14:54:19+00:00 780965 60 Locations of visitors to this page